ד״ר יעל שפירא גליץ
מומחית אף אוזן גרון | הפרעות קול, נשימה ובליעה

תנאי השימוש באתר

המידע הרפואי המוצג באתר

כל המידע המובא באתר הינו מידע כללי בלבד וככזה יש להתייחס אליו. אין להתייחס לכתוב ולנאמר באתר בתור ייעוץ רפואי ו/או חוות דעת רפואית ואין הדבר תחליף להתייעצות רפואית עם רופא/ה מומחה/ית. אסור חד משמעית להחליט על דעת עצמך להפסיק או להתחיל טיפול רפואי או תרופתי על סמך המידע ללא התייעצות עם רופא/ה המוסמכים לכך. יש להתייעץ עם ד״ר יעל שפירא גליץ, או כל רופא/ה אחר/ת המוסמכים לייעוץ רפואי לפני כל קבלת החלטה ו/או פעולה רפואית/בריאותית/תרופתית.

תנאי השימוש הכלליים באתר

 1. עצם השימוש באתר הינו הסכמה לתנאי השימוש המפורטים בעמוד זה, לכן מומלץ לקרוא בעיון את הכתוב להלן, ולכן לא יעמדו למשתמש טענות, תביעות וכיו״ב כלפי בעלי האתר, מנהליו וכן הלאה בנוגע לשימוש באתר. אם אינך מסכים/ה לתנאי השימוש המפורטים בעמוד זה, נא לחדול שימוש באתר זה.
 2. אין ד״ר יעל שפירא גליץ מתחייבת ליצור קשר או לקבל לטיפול כל מי שפונה אליה באמצעות האתר ואינה מתחייבת לזמן מינימום לפנייה ולכן אין להשתמש באתר לפעולות דחופות אשר מחייבות מענה מיידי. לד״ר שפירא גליץ הסמכות וההחלטה הבלעדית אם ליצור קשר עם הלקוח, מועד יצירת הקשר עם הלקוח והחלטה האם לקבוע תור ו/או לטפל בלקוח לפי שיקול דעתה הבלעדי. למשתמשים באתר לא יהיו טענות ו/או תביעות כלפי בעלי האתר ונציגיו בגין סעיף זה.
 3. האתר בכתובתו www.yaelsg.com על כל עמודיו הינו אתר פרטי בבעלות ד״ר יעל שפירא גליץ, ולצורך תנאי השימוש ייקראו ״האתר״.
 4. בין המשתמשים באתר ובין ד״ר שפירא גליץ אין יחסי מטפל-מטופל, עד להחלטה משותפת ומודעת ובכתב על כינון יחסים אלו. לד״ר שפירא גליץ בלבד עומדת הזכות לראות ביחסים אלו כיחסי מטפל-מטופל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. כל הזכויות על האתר, התכנים בו, האיורים וכיו״ב הן של בעלי האתר. הזכויות כוללות את זכויות היוצרים, הקניין הרוחני והזכות המוסרית וכל זכות אחרת על פי חוק. אין לעשות כל שימוש בתכני האתר בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב על ידי בעלי האתר. בעלי האתר שומרים את הזכות החוקית לפעול כנגד הפרות אלו במסגרת כל דין ועל המפר לשאת בכל העלויות ו/או נזקים של הפרות אלו.
 6. אין להציג את תכני האתר בכל צורה (לרבות צילומי מסך) שאינה קישור ישיר לדף האינטרנט באתר.
 7. יש לציין כי כל התמונות, האיורים וסרטוני הוידאו המופיעים באתר הינם למטרת המחשה בלבד ואינם מחייבים רפואית.
 8. עד כמה שנעשתה עבודה מקצועית באתר, ייתכן כי ייפלו ״טעויות סופר״ על כן יש לדווח על טעויות אלו על מנת שנתקן אותן וכמובן שיש להתייחס לכל הכתוב באתר כמידע כללי ולא כייעוץ ו/או חוות דעת פרטנית ככתוב בתחילת עמוד זה בסעיף המידע הרפואי המוצג באתר.
 9. כל הקישורים המופיעים באתר הינם בגדר המלצה בלבד ואינם מחייבים את בעלי האתר. על המשתמשים באתר לבדוק את תוכן הקישורים, ספקי השירותים ואמינותם בעצמם. המשתמשים באתר עושים זאת על אחריותם הבלעדית ובעלי האתר אינם אחראים לקישורים אלו.
 10. בעלי האתר ונציגיו אינם אחראים על נזקים ישירים או עקיפים הנובעים בשימוש באתר לרבות וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, נוזקות (Malware), פריצות, התקפות וכיו״ב. מכאן גם אינם אחראים לנזקים שהשימוש באתר עשוי לגרום למכשיר ממנו המשתמש נכנס לאתר, והמשתמש נושא במלוא האחריות לנזקים שעשויים להיגרם כתוצאה משימוש זה ואחראי לנקוט בפעולות המגננה לכך, על כל המשתמע. המשתמש פוטר את בעלי האתר מכל אחריות לנזקים שייגרמו לו כתוצאה משימוש באתר.
 11. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כמובן שההתייחסות הינה לכל המינים לרבות בלשון יחיד או רבים.
 12. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. הסמכות המשפטית ליישב סכסוכים היא בבית המשפט בתל אביב-יפו בלבד.
 13. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את התקנון ותנאי השימוש מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.